Tahap 1 (Tahun 1 &2)   :25. Mei – 4 Jun 2018

Tahap 1 (Tahun 3)         : 25 Mei – 5 Jun 2018

Tahap 2(Tahun4,5,6)    : 25 Mei – 6 Jun 2018

Selamat Berjaya !