ADAB MENUNTUT ILMU BELAJAR SECARA ATAS TALIAN

Dalam pelaksanaan pembelajaran secara atas talian, sebagaimana pembelajaran secara bersemuka, adab dan etika pembelajaran juga perlulah difahami dan diikuti oleh setiap murid bagi memastikan proses menuntut ilmu dapat dilaksanakan dengan baik dan objektif tercapai.
Kegagalan memahami adab atau etika yang baik semasa sesi pembelajaran secara dalam talian serta keperluan mempraktikkannya akan mengundang suasana tidak harmoni sekaligus akan mengganggu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
Ilmu dan adab sama sekali tidak boleh dipisahkan bahkan ia adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tidak ada gunanya jika seseorang pelajar itu memiliki ilmu yang hebat namun tidak mempunyai adab atau etika yang baik. Anak SeKita hebat…